Gudstjänsten 22.3

Vår gudstjänst 22.3 kl. 11 hålls i enklare form över Skype som ett gruppvideosamtal. Var och en som är intresserad att delta ombes meddela sitt Skype-konto till församlingens adress ekenasmetodist(at)gmail.com

Välkommen med på detta sätt!

Skrivet av Tom - 20 mars, 2020 - 09:15

Mötespaus i kyrkan.

Av respekt för myndigheterna direktiv har församlingen beslutat ställa in alla sammankomster i kyrkan åtminstone fram till 13.4.
Alla uppmanas under denna tid söka Gud och ta hand om varandra på olika sätt.
Låt oss se denna situation som en möjlighet att fördjupa oss, be, sätta saker i ordning osv. Vi strävar till att hålla videosamtalsmöten el.dyl. och informerar när det är klart.
Välsignad paus åt alla!

Skrivet av Tom - 17 mars, 2020 - 15:46

Gudstjänst 15.3 kl. 11

Denna söndag (15.3) hålls gudstjänsten som vanligt kl. 11.
Minna Opara medverkar med vittnesbörd.

Vi följer samfundets och myndigheternas råd kring Koronaviruset och lämnar bort serveringen efteråt, undviker handskakningar och annan hälsningskontakt.
Personer i riskgrupperna ber vi själva bedöma om sitt deltagande och ber samtidigt den som har eventuella förkylningssymtom att bli hemma.

Skrivet av Tom - 14 mars, 2020 - 15:38

Gemenskapsdag i Ingå 21.5

Ingå metodistförsamling inbjuder de andra församlingarna i Nyland till Ingå på Kristi Himmelsfärdsdag, torsdagen 21.5 kl. 10-17.
Program enligt följande:
10 samling och morgonkaffe i Taborkyrkan, 11 Rundtur i Fagervik, 12:15 Lunch i Barösund, 13:45 Workshops i Taborkyrkan, 15:30 Kaffe, 16 Stillhet, Bön och sång, ca 17 Hemfärd.
Lunchen kostar 14,50€ för vuxna, 10€ för barn.
Bindande anmälan senast 21.4. till Nina Hellsten 044-5388847 eller Henna Wilkman henna.wilkman(at)gmail.com
Avfärd med bilar från metodistkyrkan i Ekenäs kl. 9:30.

Skrivet av Tom - 2 mars, 2020 - 12:45

Klappa händerna när du är riktigt glad!

»

I en del länder och kulturer har den kristna tron fått en ganska allvarlig profil. Och visst finns det allvarliga saker och aspekter, absolut. Det är dock inte allt. Kännetecknet för kristen tro är faktiskt inte allvar, utan glädje, och speciellt frid. I Bibeln omnämns orden "glädje/glad" ca 400 gånger, "frid" ca 200 gånger men "allvar" bara 8 gånger. Dags för oss att låta den glädje och frid (och allt det andra) som Herren har att ge, få allt större rum i oss. Det finns plats för allvar, men det borde också finnas plats för en genomträngande och smittande glädje.

Skrivet av Tom - 21 februari, 2020 - 07:40

Gott nytt år!

»

Vad önskar du dig detta år? Under den nyss passerade julen var det ett par meningar ur en känd julsång som speciellt blev kvar i sinnet: ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” och ”Giv mig ett bo med samvetsro, med glad förtröstan, hopp och tro.” När man börjar fundera efter så märker man att det som folk ofta (eller ibland) söker efter, dvs glans (berömdhet, kändisskap), guld (bättre betalt, löneförhöjning) och prakt (yttre välfärd, stor och fin egendom osv) inte alltid leder till det som själen innerst inne behöver.

Skrivet av Tom - 4 januari, 2020 - 11:55

Snart är det jul igen…

Julen närmar sig!

Måndag 9.12 kl. 14 ordnar vi eftermiddags julkaffe i kyrkan.
Söndagen 22.12 har vi julgudstjänst kl. 11
juldagen, onsdagen 25.12, har vi julotta kl. 9.
För övrigt program i december se spalten till höger på sidan.

Alla Välkomna!

Skrivet av Tom - 7 december, 2019 - 14:08

Det finns hopp!

»

F.d. kriminelle rap-artisten Sebastian Stakset, känd tidigare som Sebbe Staxx i rap-gruppen Kartellen, besöker Raseborg.
Han vittnar om sin väg från hat, missbruk, kriminaliet, hopplöshet osv till frihet och nytt liv. Tusentals mänskor har blivit berörda av hans berättelse och fått nytt hopp.

Evenemanget Det finns hopp! On toivoa! ordnas enligt följande:

Fre. 22.11 kl 19 i Seminarieskolans aula i Ekenäs.
Lö. 23.11 kl 18:30 i Karis Idrottshall.
Sö. 24.11 kl 11 i Karis Idrottshall

För mera info, se ontoivoa.fi eller fortsätt läsa genom att trycka "Läs mer" ovan.

Skrivet av Tom - 8 november, 2019 - 17:52

Gudstjänst- och bönetillfällen i oktober

»

Ti 1.10 kl. 18 i Betesda. Bönemöte inför kampanjen 22-24.11.
To 3.10 kl. 18 Bönemöte.
Lö 5.10 kl. 9:30 Gemensam Bön i Pingstkyrkan
Sö 6.10 kl. 10 Bön. Kl. 11 Bibelstudium. Kaj Dannbom. Tema: korset.
To 10.10 kl. 18:30 Bönemöte i Karis Betel inför kampanjen 22-24.11.
Lö 12.10 kl. 9:30 Gemensam Bön i Metodistkyrkan
Sö 13.10 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Riska.
To 17.10 kl. 18 Bönemöte inför kampanjen 22-24.11
Lö 19.10 kl. 9:30 Gemensam Bön i Missionskyrkan.
Sö 20.10 kl. Kl. 11 Bönesöndag.
To 24.10 kl. 18 i Missionskyrkan. Bönemöte inför kampanjen 22-24.11.

Skrivet av Tom - 12 oktober, 2019 - 22:30

Gudstjänst- och bönetillfällen i September

»

Sö 1.9 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Tom Riska.
Lö 7.9 kl. 9:30 Gemensam bön i Pingstkyrkan.
Sö 8.9 kl. 10 Bön. Kl. 11 Söndag på Djupet. Bibelstudium med Kaj Dannbom. Tema: korset.
To 12.9 kl. 18 i Missionskyrkan. Bönemöte inför kampanjen med Sebastian Stakset 22-24.11.
Fre 13.9 kl. 11:30 Andakt på Vänstugan. Trygve Forsbäck
Lö 14.9 kl. 9:30 Gemensam bön i Metodistkyrkan
Sö 15.9 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst. Riska.
Lö 21.9 kl. 9:30 Gemensam bön i Missionskyrkan
Sö 22.9 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst.
Lö 28.9 kl. 9:30 Gemensam bön i Församlingshemmet.

Skrivet av Tom - 22 augusti, 2019 - 12:19