Sommarsamling på Älgö 18.6 kl. 14

Vid Tuulikki och Trygve Forsbäcks sommarställe.
Avfärd från kyrkan med bilar kl. 13.

Obs. Ingen gudstjänst 11.6 p.g.a. årskonferensen.

Skrivet av Tom - 5 juni, 2017 - 08:57

Försommarkonferens med Kristen gemenskap över alla gränser

»

26 maj 2017 19:00
28 maj 2017 17:30

Huvudtalare: Henry Holmberg
Mötestider:
Fredag kl. 19
Lördag kl. 15 & 18
Söndag gudstjänst kl. 11, möte kl. 15

Skrivet av Tom - 27 maj, 2017 - 19:27

Bibelsöndag 21.5 kl. 11 i kyrkan. Kaj Dannbom.

Skrivet av Tom - 19 maj, 2017 - 09:07

Gudstjänst 14.5 kl. 11 i kyrkan. Tom Riska

Skrivet av Tom - 13 maj, 2017 - 19:28

Gudstjänst 7.5 kl. 11 i kyrkan. Mikael Nylund

Skrivet av Tom - 5 maj, 2017 - 21:29

Pskmåltid 16.4 kl. 13 i kyrkan

Måltid med undervisning och nattvard. Tom Riska.

Skrivet av Tom - 2 april, 2017 - 15:03

Gudstjänst 30.4 kl. 11 i kyrkan. Predikan av Tom Riska

Skrivet av Tom - 15 april, 2017 - 10:36

Gudstjänst

Predikan av Mikael Nylund

3.5 kl.11

Skrivet av iselin - 3 maj, 2015 - 08:33

Gudstjänst

Kvällsgudstjänst.jpg

Söndag den 3.5 kl.11

Predikan av Mikael Nylund

Skrivet av iselin - 27 april, 2015 - 09:25