Coronarestriktionernas påverkan

11.01.2022 kl. 17:29
Tills vidare kommer vi endast att ha fysiska samlingar de planerade söndagarna...

På församlingsrådet igår beslutades att följa de rekommendationer som finns i andra församlingar vilket innebär att vi inte bör ta in fler än en femtedel av kapaciteten i vår kyrksal. Detta innebär att vi kan vara upp till 18 personer fysisk närvarande samtidigt.

Tyvärr innebär detta att flera av våra planerade samlingar inte kommer att kunna hållas så länge det finns restriktioner. Främst de ekumeniska.

Vi försöker dock fortsättningsvis att ha fysiska samlingar de söndagar som finns i programmet.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du undrar över något eller är osäker på om vi genomför den planerade samlingen!