HÖSTENS PROGRAM 2021

01.12.2021 kl. 17:52
Här hittar du höstens programblad som sträcker sig t o m december.

Programblad hösten 2021         

för Ekenäs svenska metodistförsamling:

                                                                       

SEPTEMBER

Lö 4.9 kl. 9.30 Gemensam bön i Pingstkyrkan

Sö 5.9 kl. 10 Bön i kyrkan, 
            kl. 11 Samlingsgudstjänst, nattvard. N-G  
            Sahlin, Trygve Forsbäck m fl. Musiker Olav
            Söderström. Insamling till teologisk utbildning

Lö 11.9 kl. 9.30 Gemensam bön i Metodistkyrkan                 

Sö 12.9 kl. 11 Bibelsöndag, Kaj Dannbom undervisar i Apostlagärningarna 14

Lö 18.9 kl. 9.30 Gemensam bön i Missionskyrkan

Sö 19.9 kl. 11 Bönesöndag, Tuulikki Forsbäck

22-24.9 Pastors- och medarbetardagar på Pörkenäs

24-26.9 Årskonferens i Vasa

Lö 25.9 kl. 9.30 Gemensam bön i Pingstkyrkan

Sö 26.9 Ingen gudstjänst i Metodistkyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor!

Gudstjänst från årskonferensen med biskop Christian Alsted strömmas via Vasa metskus Facebooksida.

 

OKTOBER

Lö 2.10 kl. 9.30 Gemensam bön i Metodistkyrkan

Sö 3.10 Ingen gudstjänst i Metodistkyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor!

Fr 8.10 kl. 16-18 Ekumenisk höstfest för nykomna kvotflyktingar i Församlingshemmet. Anmälan senast 30.9 till respektive församling

Lö 9.10 kl. 9.30 Gemensam bön i Missionskyrkan

Sö 10.10
  kl. 10
 Bön i kyrkan, 
  kl. 11 Gudstjänst, nattvard. N-G Sahlin, Tuulikki Forsbäck m fl. Musiker Olav Söderström. Insamling till missionen.

Lö 16.10 kl. 9.30 Gemensam bön i Pingstkyrkan

Sö 17.10 kl. 11 Bibelsöndag, Kaj Dannbom undervisar i Apostlagärningarna

Lö 23.10 kl. 9.30 Gemensam bön i Metodistkyrkan

Sö 24.10 kl. 11 Gudstjänst, Kaikka och Hans Växby

Lö 30.10 kl. 9.30 Gemensam bön i Missionskyrkan

Sö 31.10 Ingen gudstjänst i Metodistkyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor!

 

NOVEMBER

Sö 7.11 kl. 10 Bön i kyrkan

kl. 11 Nattvardsgudstjänst med ljuständning, Nils-Gustav Sahlin,  Bjarne Nylund, musik Olav Söderström, kyrkkaffe, Insamling till baltiska lönefonden

Lö 13.11 kl. 9.30 Gemensam bön i Pingstkyrkan

Sö 14.11 kl. 11 Bibelsöndag, Kaj Dannbom undervisar i Apostlagärningarna

Lö 20.11 kl. 9.30 Gemensam bön i Metodistkyrkan

Sö 21.11 kl. 11 Gudstjänst, Trygve Forsbäck m fl.

To 25.11 kl. 18 Basar

Lö 27.11 kl. 9.30 Gemensam bön i Missionskyrkan

Sö 28.11 Ingen gudstjänst i Metodistkyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor!

 

DECEMBER

Lö 4.12 kl. 9.30 Gemensam bön i Pingstkyrkan  

Sö 5.12 kl. 10 Bön i kyrkan, 

kl. 11 Nattvardsgudstjänst, Nils-Gustav Sahlin, Tryggve Forsbäck, musik Olav Söderström. insamling till Gideoniterna arbete.

 

Lö 11.12 kl. 9.30 Gemensam bön i Metodistkyrkan

Sö 12.12 kl. 11 Bibelsöndag, Kaj Dannbom undervisar i Apostlagärningarna

 

Lö 18.12 kl. 9.30 Gemensam bön i Missionskyrkan

Sö 19.12 kl. 11 Gudstjänst. Stefan Forsbäck m fl.

 

Församlingsrådet sammanträder följande datum: må 6.9 kl 16.30, lö 9.10 kl 15, må 8.11 kl. 16.30, lö 4.12 kl. 15.

Basar torsdagen den 25.11 kl. 18.

Andra verksamheter: Cellgruppen kommer att träffas en onsdag i månaden. Kontakta Tuulikki Forsbäck för mer info, mobil 040 5745611.

 

VARMT VÄLKOMMEN MED TILL ALLA SAMLINGAR!