Vår verksamhet

11.01.2022 kl. 17:40
Församlingen håller gudstjänster i Ekenäs söndagar i regel kl. 11. På sommaren kan vi ha kvällsgudstjänster eller sommarsamlingar på andra ställen.
Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar och umgås kring en kopp kaffe.
I kyrkan i Ekenäs finns också en barnhörna,

där barnen får leka under gudstjänsterna.

(Tider och datum för kommande gudstjänster kan ses under programblad)

Cellgrupper

Vid sidan om gudstjänsten är cellgruppen en viktig del i församlingens verksamhet. En cellgrupp är en grupp av människor som samlas regelbundet för att umgås och dela livet med varandra. En vanlig cellkväll består av bön, undervisning/samtal, gemenskap och servering. Ta gärna kontakt om du vill komma med i vår cellgrupp!

Bön och lovsång

I en församlings och en kristen människas liv är bön a och o.

Lördagar 9.30 har vi gemensam bön med de övriga församlingarna i Ekenäs. Tillsammans med andra församlingar i Raseborg ordnas också bön- och lovsångskvällar några gånger per år.

Stöd

Församlingen stöder de missions- och biståndsformer som Finlands svenska Metodistkyrka kanaliserar till bl.a. Zimbabwe, Mocambique och Baltikum. mer om detta kan läsas på metodistkyrkan.fi

På lokalplanet stöder vi Matbanken och Vänstugan i Ekenäs.

Medlemsregisterhantering

Information om hur församlingens medlemsregister hanteras finns till påseende på anslagstavlan i kyrkan i Ekenäs. Kontaktperson för registret är den till orten utnämnde pastorn, om inte annat meddelas. Kontaktuppgift ovan.

Kontouppgifter:

Församlingens bankkonto:
IBAN FI45 4170 0010 0356 46 

Vi har infört referensnummer till följande rubriker i församlingens bokföring: 13000  Månadsoffer och tionde (regelbundet givande), 13107 Gåvor till församlingen (enstaka gåvor), 13204 ”Medlems-avgift” Samfundet, Finlands svenska metodist-kyrka, uppbär årligen en administrationsavgift på    25€ per medlem (12,50€ för arbetslösa och stude-rande) av lokalförsamlingarna. Medlemmar kan frivilligt betala in denna avgift för egen del för att avbelasta församlingens ekonomi. 13301 Speciella insamlingar. Speciella insamlingar är sådana som vi skickar vidare till kyrkan såsom Missionen,  Församlingsplantering, MKU,  Teologisk utbildning, Baltiska lönefonden etc… Om någon som inte kan komma vill ge en gåva via församlingen till något av dessa ändamål, så gäller den summa som  inkommer på denna referens  under respektive insamlingsmånad. 13408 Basaren (gåvor till Basaren)

 

 

Nils-Gustav Sahlin