Bibelsöndag 11.3 kl. 11. Undervisning av Kaj Dannbom.

Kyrkkaffe. Välkommen!

Skrivet av Tom - 5 mars, 2018 - 20:51

Tro i den yttersta tiden - om att utrusta Jesu efterföljare. Ekumenisk mötesserie med K-G Larsson (SWE) 2-3.3. Gudstjänst 4.3 kl. 11.

Mötestider, alla möten i Ekenäs Missionskyrka på Björknäsgatan 11:

2 mars, Fredag kl 19-21 Att lita på Herren Jesus Kristus och följa Honom.

3 mars, Lördag kl 10-12 Guds kraft i vardagen för den som tror.

3 mars, Lördag kl 16-18 Praktiska följder av att bli helt uppfylld av Kristus

3 mars, Lördag kl 19 Kvällsmöte med lovsång & förbön Tro i den yttersta tiden - en profetisk uppfyllelse

Därtill med K-G Larsson:

Gudstjänst i Metodistkyrkan 4.3 kl. 11 Tema: Namnet över alla andra namn
Gudstjänst i Missionskyrkan 4.3 kl. 16 Tema: Israel

Skrivet av Tom - 2 mars, 2018 - 08:00

Gudstjänst 25.2 kl. 11.

Predikan av Markus Weckström. Tema: Vänner. Olav Söderström leder sången. Kyrkkaffe. Välkommen!

Obs! Följande veckoslut 2-4.3 gästas Ekenäs av pastor K-G Larsson från Sverige. Möten i Missionskyrkan samt även i metodistkyrkans gudstjänst sö 4.3. Se detaljerad information på hemsidas högra kant.

Skrivet av Tom - 19 februari, 2018 - 15:44

Gemensam gudstjänst med Billnäs missionsförsamling 18.2 kl. 11 i Billnäs.

Avfärd med bilar från kyrkan kl. 10:15. Billnäs Templet finns vid korsningen av Bönehusvägen och Egnahemsallén i Karis.

Skrivet av Tom - 14 februari, 2018 - 23:06

Gudstjänst med nattvard 21.1. kl. 11.

Tema: Tjänstegåvorna, del 3: Evangelisten. Predikan av Henry Holmberg (SWE). Sången leds av Lars-Erik Nyström (SWE).

Skrivet av Tom - 19 januari, 2018 - 14:57

Bibelsöndag 14.1 kl. 11.

Tema: Tjänstegåvorna, del 2: Läraren. Undervisning av Kaj Dannbom.

Skrivet av Tom - 12 januari, 2018 - 19:11

Gudstjänst med nattvard 7.1. kl. 11.

Vi inleder undervisningsserien om tjänstegåvorna utgående från Efesierbrevet 4:11-13. Del 1: Aposteln. Predikan av Tom Riska

Skrivet av Tom - 3 januari, 2018 - 20:19