Juni

Ingen gudstjänst 10.6 p.g.a. årskonferensen i Helsingfors.

Sommarsamling 17.6 kl. 14 hos Saara och Daniel Nylund, Ingvalsbyvägen 457, Tenala. Start med bilar från kyrkan kl. 13:30. Välkommen!

Därefter verksamhetspaus fram till 5.8.

Alla tillönskas en skön sommar!

Skrivet av Tom - 4 juni, 2018 - 07:41

Gudstjänst 29.4 kl. 11. Predikan av Maria Nikander.

Servering. Välkommen!

Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 22:28

21-22.4

Lördag 21.4 kl. 11-12
Allkristen manifestation för flyktingar lördag 21 april kl 11-12 på Ekenäs torg.

Alla församlingar i Raseborg står upp och kommer samman för att visa sitt stöd för flyktingar, speciellt de kristna flyktingarna som står inför utvisning från Finland och vars liv är hotade vid återvändo till hemlandet.

Söndag 22.4 kl. 11
Gudstjänst. Predikan av Tuulikki Forsbäck. Tema: Kristen omsorg. Musiken leds av Olav Söderström.

Skrivet av Tom - 15 april, 2018 - 20:06

Gudstjänst med nattvard. 15.4 kl. 11. Tema: Israel. Tom Riska. Sången leds av Tony Vuorinen.

Servering. Välkommen!

Skrivet av Tom - 12 april, 2018 - 11:30

Bibelsöndag 8.4 kl. 11 i kyrkan. Undervisning av Kaj Dannbom.

Servering. Välkommen!

Skrivet av Tom - 6 april, 2018 - 19:53

Påskens tillfällen

Gemensam Getsemanestund för frikyrkorna i Ekenäs Skärtorsdagen kl. 19 i Missionskyrkan.

Påskgudstjänst med nattvard söndagen 1.4 kl. 11. Riska.

Skrivet av Tom - 27 mars, 2018 - 10:36

Gudstjänst 25.3 kl. 11. Predikan av Trygve Forsbäck.

Servering. Välkommen!

Skrivet av Tom - 21 mars, 2018 - 08:11