Inspiration för Livet. Konferens i Ekenäs ungdomsgård 18-20.8

Gemensam mötesserie för alla friförsamlingar i Raseborg i Ekenäs ungdomsgård (Uncan).
Huvudtalare: Carl-Gustav Severin, Uppsala
Mötestider: Fredag kl. 19, Lördag kl. 18 och söndag kl 10:30 (Radierad gudstjänst i Yle Vega.) Skilt program för barnen parallellt.
Välkomna!

Följande gudstjänst i metodistkyrkan söndag 9.9 kl. 11.

Skrivet av Tom - 21 augusti, 2018 - 15:25

Augusti

I augusti månad har församlingen sommarsamlingar, enkla "stugmöten" med gemenskap, sång, Guds Ord, servering mm. enligt följande:

5.8
Hos Iselin och Mikael Nylund, Grännavägen 43, Prästkulla.
Avfärd med bilar från kyrkan kl. 13.30.

12.8
Hos Tuulikki och Trygve Forsbäck på Älgö.
Start med bilar från kyrkan kl 13. Obs tiden!

19.8
Hos Helena och Bjarne Nylund, Grännavägen 80, Prästkulla.
Avfärd med bilar från kyrkan kl. 13.30.

All hjärtligt välkomna med!

Skrivet av Tom - 30 juli, 2018 - 21:53

Sommarpaus

Församlingen håller sommarpaus fram till 5.8. Alla tillönskas en skön sommar! Besök gärna mänskor och andra församlingar under tiden!

Skrivet av Tom - 28 juni, 2018 - 20:48

Juni

Ingen gudstjänst 10.6 p.g.a. årskonferensen i Helsingfors.

Sommarsamling 17.6 kl. 14 hos Saara och Daniel Nylund, Ingvalsbyvägen 457, Tenala. Start med bilar från kyrkan kl. 13:30. Välkommen!

Därefter verksamhetspaus fram till 5.8.

Alla tillönskas en skön sommar!

Skrivet av Tom - 4 juni, 2018 - 07:41

Gudstjänst 29.4 kl. 11. Predikan av Maria Nikander.

Servering. Välkommen!

Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 22:28

21-22.4

Lördag 21.4 kl. 11-12
Allkristen manifestation för flyktingar lördag 21 april kl 11-12 på Ekenäs torg.

Alla församlingar i Raseborg står upp och kommer samman för att visa sitt stöd för flyktingar, speciellt de kristna flyktingarna som står inför utvisning från Finland och vars liv är hotade vid återvändo till hemlandet.

Söndag 22.4 kl. 11
Gudstjänst. Predikan av Tuulikki Forsbäck. Tema: Kristen omsorg. Musiken leds av Olav Söderström.

Skrivet av Tom - 15 april, 2018 - 20:06

Gudstjänst med nattvard. 15.4 kl. 11. Tema: Israel. Tom Riska. Sången leds av Tony Vuorinen.

Servering. Välkommen!

Skrivet av Tom - 12 april, 2018 - 11:30