Sommarsamling 17.6 kl. 14 hos Saara och Daniel Nylund, Ingvalsbyvägen 457, Tenala. Välkommen!

»

17 jun 2018 14:00
Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 23:41

Ingen gudstjänst 10.6 p.g.a. årskonferensen i Helsingfors

»

10 jun 2018
Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 23:39

Gudstjänst med nattvard 3.6 kl. 11. Tom Riska, Trygve Forsbäck

»

3 jun 2018 11:00

Servering. Välkommen!

Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 23:38

Försommarkonferens med Kristen gemenskap över alla gränser 25-27.5 i kyrkan.

»

25 maj 2018 19:00
27 maj 2018 17:00

Mötestider: fredag 19, lö 15 och 18, sö 11 (gudstjänst) och 15.

Medverkande: Henry Holmberg, Gunnel Martinsson, Bror Abrahamsson, Nils-Gustav Blom och Lasse Nyström.

Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 23:36

Sö. 20.5 kl. 11 Pingstgudstjänst. Tom Riska. Daniel Nylund. Servering. Välkommen!

»

20 maj 2018 11:00
Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 23:34

Bibelsöndag 13.5 kl. 11. Kaj Dannbom. Servering. Välkommen!

»

13 maj 2018 11:00
Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 23:33

Gudstjänst med nattvard sö 6.5. kl. 11. Tom Riska, Trygve Forsbäck. Servering. Välkommen!

»

6 maj 2018 11:00
Skrivet av Tom - 26 april, 2018 - 23:32

Gemensam bön för församlingarna i Ekenäs i metodistkyrkan kl 9:30.

»

21 apr 2018 09:30
Skrivet av Tom - 13 april, 2018 - 16:18

Allkristen manifestation för flyktingar lördag 21 april kl 11-12 på Ekenäs torg

»

21 apr 2018 11:00
21 apr 2018 12:00

Alla församlingar i Raseborg står upp och kommer samman för att visa sitt stöd för flyktingar, speciellt de kristna flyktingarna som står inför utvisning från Finland och vars liv är hotade vid återvändo till hemlandet.

Skrivet av Tom - 13 april, 2018 - 16:17

Bibelsöndag 8.4 kl. 11 i kyrkan. Undervisning av Kaj Dannbom.

»

8 apr 2018 11:00

Servering. Välkommen!

Skrivet av Tom - 6 april, 2018 - 20:55