Sö 27.1 Gudstjänst. kl. 11 (kl. 10 bön). Predikan av Mikael Nylund.

»

27 jan 2019 11:00

Servering efteråt. Välkommen!

Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 10:17

Bön i kyrkan 24.1 kl. 18.

»

24 jan 2019 18:00
Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 10:16

Allkristen bönekväll 23.1 kl. 18 i Betesda.

»

23 jan 2019 18:30
Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 10:15

Sö 20.1 Ingen gudstjänst. Vi deltar i Betesdas gudstjänst kl. 10:30, Långg. 19.

»

20 jan 2019 10:30

Henry Holmberg med team från Sverige medverkar.

Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 10:11

Mötesserie. Lö 18.1 Bibelstudium kl. 16. Kvällsmöte kl. 18.

»

19 jan 2019 16:00

Möten tillsammans med organisationen Kristen gemenskap över alla gränser. Henry Holmberg med team från Sverige.
Möten under helgen även i Hangö, Kyrkslätt, Kimito samt
I Ekenäs Betesda sö kl. 10:30.

Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 10:09

Andakt på Vänstugan (Torng. 11) fre 11.1. Trygve Forsbäck

»

11 jan 2019 11:30
Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 09:57

Församlingarnas gemensamma bön lö 12.1 kl. 9:30 i Metodistkyrkan

»

12 jan 2019 09:30
Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 09:54

Söndag på djupet 13.1 kl. 11 (kl. 10 Bön)

»

13 jan 2019 11:00

Bibelstudium kring Uppenbarelseboken med Kaj Dannbom.

Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 09:53

Bön i kyrkan 10.1 kl. 18

»

10 jan 2019 18:00
Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 08:30

Talko 7.1 kl. 10

»

7 jan 2019 10:00

Vi för bort överflödigt material från kyrkfastighetens förråd och befolkningsskydd.

Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 08:21