Denna vecka (v. 8)

To 21.2 kl 18 Bön i kyrkan.
Lö 23.2 kl. 9:30 Gemensam bön i Lutherska församlingshemmet.
Sö 24.2 kl. 10. Bön. Kl. 11 Gudstjänst. Predikan av jan Tunér.

Välkommen!

Skrivet av Tom - 18 februari, 2019 - 16:06

Denna vecka (v.7)

To 14.2 kl. 18. Bön i kyrkan.
Lö 16.2 kl 9:30. Gemensam bön i Missionskyrkan.
Sö 17.2 kl 10 Bön. Kl 11 Gudstjänst. Predikan av Tom Riska. Servering efteråt.

Skrivet av Tom - 12 februari, 2019 - 16:00

Sö 3.2 kl. 11 Gudstjänst med nattvard (Kl. 10 Bön). Predikan: Markus Weckström

Tema: Den andliga försvarsmakten. Servering efteråt. Välkommen!

Skrivet av Tom - 2 februari, 2019 - 11:00

Denna vecka (v4)

Ons. 23.1 kl 18:30 Allkristen böne kväll i Pingstkyrkan Betesda i samband med ekumeniska böneveckan.

To. 24.1 kl. 18. Bön i kyrkan.

Lö. 26.1 kl 9:30 Församlingarnas gemensamma bön i Lutherska Församlingshemmet.

Sö. 27.1 kl 10. Bön. Kl. 11. Gudstjänst. Predikan av Mikael Nylund. Servering efteråt.

Välkommen till alla tillfällen!

Skrivet av Tom - 21 januari, 2019 - 16:23

Denna vecka (v 3)

Bön i kyrkan to 17.1 kl 18.

MÖTESSERIE
Med Henry Holmberg och Lars-Erik Nyström från Sverige.
Bibelstudium lö kl 16
Kvällsmöte lö kl 18

Gudstjänst i Pingstkyrkan Betesda sö kl 10:30.
Obs! Ingen gudstjänst i Metodistkyrkan den söndagen!

Skrivet av Tom - 14 januari, 2019 - 22:29

Denna vecka (v2)

Sö 6.1 kl. 10 Bön. Kl. 11 gudstjänst med nattvard. Tom Riska

Må. 7.1 kl. 10 Talko i fastighetens befolkningsskydd.

To 10.1 kl. 18 Bön.

Fre 11.1 kl 11:30 Andakt på Vänstugan, Torng. 4. Trygve Forsbäck

Lö. 12.1 kl. 9:30 Församlingarnas gemensamma bön i Metodistkyrkan

Sö 13.1 kl. 10 Bön. Kl 11 Söndag på djupet. Bibelstudium kring Uppenbarelseboken. Kaj Dannbom

Skrivet av Tom - 4 januari, 2019 - 15:45

Gott nytt år!

»

Här i december gick jag in i en bokaffär och noterade att kunderna önskade god jul åt affärsbiträdena efter avslutade inköp. Jag frågade konstaterande att ”Ni får väl säkert alltid jättegoda jular eftersom ni får så många önskningar om en god jul av folk hela tiden?” Svaret jag fick löd ungefär: ”Så är det nog! Det är inte alls bara ordsvammel det där med att önska god jul!” Det finns kraft i våra ord!
Jag önskar GOTT NYTT år! Må detta nya år bli både ett gott år och ett nytt år (alltså som för med sig något nytt) för dig som läser och för församlingen på denna ort!

Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 07:59

Vecka 50

To 13.12 kl 18. Bön i kyrkan.

Sö 16.12 kl 10 Bön, kl 11 Gudstjänst med julkaffe. Tom Riska.

Under resten av år 2018 är det inga möten i kyrkan. Vi ger tid för gemenskap med familj, släkt och vänner. Besök dock gärna någon annan församling under nämnda period. Följande gudstjänst blir 6.1. 2019. Var och en tillönskas fridfull jul och ett gott nytt år!

Skrivet av Tom - 10 december, 2018 - 07:23

Vecka 49

Må 3.12 kl. 16:15 Församlingsrådets möte
Ti 4.12 kl. 14 Andakt i Brödkyrkan (I Missionskyrkan, Björknäsg. 11) Tom Riska
To 6.12 Inget bönemöte pga självst.dagen.
Lö 8.12 kl 9:30 Församlingarnas gemensamma bön i Metodistkyrkan.
Sö 9.12 kl. 10 Bön. Kl 11 Söndag på djupet. Bibelstudium med Kaj Dannbom kring Uppenbarelseboken. Servering efteråt.

Välkomna!

Skrivet av Tom - 3 december, 2018 - 14:50

Baltikumsatsning

Söndagen 18.11 kl. 11 har vi en speciell Baltikumsöndag. Vi tar del av glimtar ur historien och nutiden där. Vi samlar in en kollekt för Metodistkyrkans Baltiska padtorslönefond. 18.11 firar också Republiken Lettland 100 års jubileum för utropandet av sin självständighet.

Vi har inlett vänskapsband med Matra metodistförsamling i Lettland och vill stöda dem på olika sätt.

Torsdagen 29.11 kl 18 har vi julbasar i kyrkans nedre sal. Inkomsterna från den går i sin helhet till grundrenoveringen av Matra metodistförsamlings kyrka.

Skrivet av Tom - 13 november, 2018 - 20:51