Vecka 40

Torsd. 4.10 kl. 18. Bön i kyrkan.

Lö 6.10 kl 9:30 Församlingarnas gemensamma bönegrupp i metodistkyrkan.

Sö 7.10 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Tema: natur. Tom Riska. Musik: Tony Vuorinen.

UTSTÄLLNING

Vid kyrkkaffet efter gudstjänsten 7.10 kl. 12:30 öppnas Riitta Hellqvists utställning av naturfotografitavlor "Vad är då en mänska, att du tänker på henne?".
Tavlorna blir därefter i kyrkans nedre sal som inredningselement under hösten och vintern och finns till påseende i samband med evenemang i kyrkan.

Skrivet av Tom - 2 oktober, 2018 - 12:13

KONSERT

Sö 30.9 kl. 18 In concert with confidence.

Sånger om tro och förtröstan.
Pia-Lena Kastus-Lindholm
Maria & Olav Söderström.
Piano och sång.
Fritt inträde. Programblad 10€ till förmån för GIdeoniterna i Västra Nyland
Servering.
Välkommen!

Skrivet av Tom - 24 september, 2018 - 12:34

Ekenäs marknad och söndagen 23.9

Alla frikyrkor i Ekenäs finns representerade på Ekenäs höstmarknad 20-22.3 med ett gemensamt frikyrkotält. Information, träffpunkt, möjlighet till samtal, själavård mm. Kaffeservering. Välkomna att titta in!

Söndag 23.9 kl. 10 Bön i kyrkan. Gudstjänst kl. 11. Tom Riska. Servering efteråt. Välkomna!

Skrivet av Tom - 20 september, 2018 - 13:55

14-16.9

Andakt på Vänstugan (Nya Grillen, Torngatan 4) fre 14.9 kl. 11:30. Trygve Forsbäck.

Sö 16.9 kl. 10. Bön. Kl. 11 Söndag på djupet. Bibelstudium med Kaj Dannbom. Tema: Uppenbarelseboken.
Servering efteråt. Välkomna!

Skrivet av Tom - 14 september, 2018 - 11:00

Början av september

Sö 2.9 Ingen gudstjänst

Lö 8.9 kl. 9:30 Församlingarnas gemensamma bönegrupp i metodistkyrkan.

Sö 9.9 kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Tom Riska. Kollekt för teologisk utbildning.

Må 10.9 kl. 9:30 Talko vid kapellet i Hangö. Avfärd från kyrkan kl. 8:45.

Skrivet av Tom - 28 augusti, 2018 - 11:53

Inspiration för Livet. Konferens i Ekenäs ungdomsgård 18-20.8

Gemensam mötesserie för alla friförsamlingar i Raseborg i Ekenäs ungdomsgård (Uncan).
Huvudtalare: Carl-Gustav Severin, Uppsala
Mötestider: Fredag kl. 19, Lördag kl. 18 och söndag kl 10:30 (Radierad gudstjänst i Yle Vega.) Skilt program för barnen parallellt.
Välkomna!

Följande gudstjänst i metodistkyrkan söndag 9.9 kl. 11.

Skrivet av Tom - 21 augusti, 2018 - 16:25

Augusti

I augusti månad har församlingen sommarsamlingar, enkla "stugmöten" med gemenskap, sång, Guds Ord, servering mm. enligt följande:

5.8
Hos Iselin och Mikael Nylund, Grännavägen 43, Prästkulla.
Avfärd med bilar från kyrkan kl. 13.30.

12.8
Hos Tuulikki och Trygve Forsbäck på Älgö.
Start med bilar från kyrkan kl 13. Obs tiden!

19.8
Hos Helena och Bjarne Nylund, Grännavägen 80, Prästkulla.
Avfärd med bilar från kyrkan kl. 13.30.

All hjärtligt välkomna med!

Skrivet av Tom - 30 juli, 2018 - 22:53

Sommarpaus

Församlingen håller sommarpaus fram till 5.8. Alla tillönskas en skön sommar! Besök gärna mänskor och andra församlingar under tiden!

Skrivet av Tom - 28 juni, 2018 - 21:48

Juni

Ingen gudstjänst 10.6 p.g.a. årskonferensen i Helsingfors.

Sommarsamling 17.6 kl. 14 hos Saara och Daniel Nylund, Ingvalsbyvägen 457, Tenala. Start med bilar från kyrkan kl. 13:30. Välkommen!

Därefter verksamhetspaus fram till 5.8.

Alla tillönskas en skön sommar!

Skrivet av Tom - 4 juni, 2018 - 08:41