Vecka 50

To 13.12 kl 18. Bön i kyrkan.

Sö 16.12 kl 10 Bön, kl 11 Gudstjänst med julkaffe. Tom Riska.

Under resten av år 2018 är det inga möten i kyrkan. Vi ger tid för gemenskap med familj, släkt och vänner. Besök dock gärna någon annan församling under nämnda period. Följande gudstjänst blir 6.1. 2019. Var och en tillönskas fridfull jul och ett gott nytt år!

Skrivet av Tom - 10 december, 2018 - 07:23

Vecka 49

Må 3.12 kl. 16:15 Församlingsrådets möte
Ti 4.12 kl. 14 Andakt i Brödkyrkan (I Missionskyrkan, Björknäsg. 11) Tom Riska
To 6.12 Inget bönemöte pga självst.dagen.
Lö 8.12 kl 9:30 Församlingarnas gemensamma bön i Metodistkyrkan.
Sö 9.12 kl. 10 Bön. Kl 11 Söndag på djupet. Bibelstudium med Kaj Dannbom kring Uppenbarelseboken. Servering efteråt.

Välkomna!

Skrivet av Tom - 3 december, 2018 - 14:50

Baltikumsatsning

Söndagen 18.11 kl. 11 har vi en speciell Baltikumsöndag. Vi tar del av glimtar ur historien och nutiden där. Vi samlar in en kollekt för Metodistkyrkans Baltiska padtorslönefond. 18.11 firar också Republiken Lettland 100 års jubileum för utropandet av sin självständighet.

Vi har inlett vänskapsband med Matra metodistförsamling i Lettland och vill stöda dem på olika sätt.

Torsdagen 29.11 kl 18 har vi julbasar i kyrkans nedre sal. Inkomsterna från den går i sin helhet till grundrenoveringen av Matra metodistförsamlings kyrka.

Skrivet av Tom - 13 november, 2018 - 20:51

UPPENBARELSEBOKEN

I vinter studerar vi Uppenbarelseboken en söndag per månad,i regel 2:a sönd. I månaden kl. 11. Härnäst 11.11 och 9.12 i kyrkan. Bibellärare är Kaj Dannbom. Servering efteråt. Välkommen!

Skrivet av Tom - 10 november, 2018 - 13:19

NATURFOTOGRAFIUTSTÄLLNING I KYRKAN

»

9 okt 2018 09:55
15 mar 2019 09:55

Naturfotograf Riitta Hellqvists fina utställning av naturfotografier med temat
"Vad är en mänska att du tänker på henne?"
finns till påseende i kyrkans nedre sal under hela hösten och vintern alltid då det är något evenemang i kyrkan eller kyrkdörren av någon annan orsak är öppen. Evenemangen syns i kalendern.

Välkommen på utställning!

Skrivet av Tom - 9 oktober, 2018 - 09:01

Vecka 40

Torsd. 4.10 kl. 18. Bön i kyrkan.

Lö 6.10 kl 9:30 Församlingarnas gemensamma bönegrupp i metodistkyrkan.

Sö 7.10 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Tema: natur. Tom Riska. Musik: Tony Vuorinen.

UTSTÄLLNING

Vid kyrkkaffet efter gudstjänsten 7.10 kl. 12:30 öppnas Riitta Hellqvists utställning av naturfotografitavlor "Vad är då en mänska, att du tänker på henne?".
Tavlorna blir därefter i kyrkans nedre sal som inredningselement under hösten och vintern och finns till påseende i samband med evenemang i kyrkan.

Skrivet av Tom - 2 oktober, 2018 - 11:13

KONSERT

Sö 30.9 kl. 18 In concert with confidence.

Sånger om tro och förtröstan.
Pia-Lena Kastus-Lindholm
Maria & Olav Söderström.
Piano och sång.
Fritt inträde. Programblad 10€ till förmån för GIdeoniterna i Västra Nyland
Servering.
Välkommen!

Skrivet av Tom - 24 september, 2018 - 11:34

Ekenäs marknad och söndagen 23.9

Alla frikyrkor i Ekenäs finns representerade på Ekenäs höstmarknad 20-22.3 med ett gemensamt frikyrkotält. Information, träffpunkt, möjlighet till samtal, själavård mm. Kaffeservering. Välkomna att titta in!

Söndag 23.9 kl. 10 Bön i kyrkan. Gudstjänst kl. 11. Tom Riska. Servering efteråt. Välkomna!

Skrivet av Tom - 20 september, 2018 - 12:55

14-16.9

Andakt på Vänstugan (Nya Grillen, Torngatan 4) fre 14.9 kl. 11:30. Trygve Forsbäck.

Sö 16.9 kl. 10. Bön. Kl. 11 Söndag på djupet. Bibelstudium med Kaj Dannbom. Tema: Uppenbarelseboken.
Servering efteråt. Välkomna!

Skrivet av Tom - 14 september, 2018 - 10:00

Början av september

Sö 2.9 Ingen gudstjänst

Lö 8.9 kl. 9:30 Församlingarnas gemensamma bönegrupp i metodistkyrkan.

Sö 9.9 kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Tom Riska. Kollekt för teologisk utbildning.

Må 10.9 kl. 9:30 Talko vid kapellet i Hangö. Avfärd från kyrkan kl. 8:45.

Skrivet av Tom - 28 augusti, 2018 - 10:53