Denna vecka (4-10.3)

Må 4.3 kl. 16:30 Församlingsrådets möte.
To 7.3 kl 18. Bön i hemmen. Obs! Inte i kyrkan.
Fre 8.3 kl. 11.30 Andakt på Vänstugan (Torng. 4) Bjarne Nylund.
Lö 9.3 kl. 9:30 Gemensam bön i Metodistkyrkan.
Sö 10.3 kl. 10 Bön. Kl. 11 Söndag på djupet. Bibelstudium kring Uppenbarelseboken. Kaj Dannbom.
Servering efteråt.

Välkommen!

Skrivet av Tom - 4 mars, 2019 - 13:58

Gudstjänst med nattvard sö 3.3. kl. 11. (Bön kl. 10.) Tom Riska.

Servering efteråt. Välkommen!

Skrivet av Tom - 1 mars, 2019 - 10:44

MÖTESSERIE PÅ KOMMANDE

Nejden får besök av evangelist Gunhild Änstgård. Hon är Finlandsbördig, men numera bosatt i Sverige. Hon predikar i väckelsemöten och gudstjänster.
Möten hålls enligt följande:

Kimito Pingstförsamling fre 15.3 kl. 18.
Ekenäs Metodistförsamling lö. 16.3 kl. 18:30
Ekenäs Metodistförsamling sö 17.3 kl. 11.
Ekenäs Missionsförsamling sö 17.3 kl. 16.

Välkommen!

Skrivet av Tom - 1 mars, 2019 - 10:42

Denna vecka (v. 8)

To 21.2 kl 18 Bön i kyrkan.
Lö 23.2 kl. 9:30 Gemensam bön i Lutherska församlingshemmet.
Sö 24.2 kl. 10. Bön. Kl. 11 Gudstjänst. Predikan av jan Tunér.

Välkommen!

Skrivet av Tom - 18 februari, 2019 - 16:06

Denna vecka (v.7)

To 14.2 kl. 18. Bön i kyrkan.
Lö 16.2 kl 9:30. Gemensam bön i Missionskyrkan.
Sö 17.2 kl 10 Bön. Kl 11 Gudstjänst. Predikan av Tom Riska. Servering efteråt.

Skrivet av Tom - 12 februari, 2019 - 16:00

Sö 3.2 kl. 11 Gudstjänst med nattvard (Kl. 10 Bön). Predikan: Markus Weckström

Tema: Den andliga försvarsmakten. Servering efteråt. Välkommen!

Skrivet av Tom - 2 februari, 2019 - 11:00

Denna vecka (v4)

Ons. 23.1 kl 18:30 Allkristen böne kväll i Pingstkyrkan Betesda i samband med ekumeniska böneveckan.

To. 24.1 kl. 18. Bön i kyrkan.

Lö. 26.1 kl 9:30 Församlingarnas gemensamma bön i Lutherska Församlingshemmet.

Sö. 27.1 kl 10. Bön. Kl. 11. Gudstjänst. Predikan av Mikael Nylund. Servering efteråt.

Välkommen till alla tillfällen!

Skrivet av Tom - 21 januari, 2019 - 16:23

Denna vecka (v 3)

Bön i kyrkan to 17.1 kl 18.

MÖTESSERIE
Med Henry Holmberg och Lars-Erik Nyström från Sverige.
Bibelstudium lö kl 16
Kvällsmöte lö kl 18

Gudstjänst i Pingstkyrkan Betesda sö kl 10:30.
Obs! Ingen gudstjänst i Metodistkyrkan den söndagen!

Skrivet av Tom - 14 januari, 2019 - 22:29

Denna vecka (v2)

Sö 6.1 kl. 10 Bön. Kl. 11 gudstjänst med nattvard. Tom Riska

Må. 7.1 kl. 10 Talko i fastighetens befolkningsskydd.

To 10.1 kl. 18 Bön.

Fre 11.1 kl 11:30 Andakt på Vänstugan, Torng. 4. Trygve Forsbäck

Lö. 12.1 kl. 9:30 Församlingarnas gemensamma bön i Metodistkyrkan

Sö 13.1 kl. 10 Bön. Kl 11 Söndag på djupet. Bibelstudium kring Uppenbarelseboken. Kaj Dannbom

Skrivet av Tom - 4 januari, 2019 - 15:45

Gott nytt år!

»

Här i december gick jag in i en bokaffär och noterade att kunderna önskade god jul åt affärsbiträdena efter avslutade inköp. Jag frågade konstaterande att ”Ni får väl säkert alltid jättegoda jular eftersom ni får så många önskningar om en god jul av folk hela tiden?” Svaret jag fick löd ungefär: ”Så är det nog! Det är inte alls bara ordsvammel det där med att önska god jul!” Det finns kraft i våra ord!
Jag önskar GOTT NYTT år! Må detta nya år bli både ett gott år och ett nytt år (alltså som för med sig något nytt) för dig som läser och för församlingen på denna ort!

Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 07:59