Vad är det frågan om?

Vad är livet här på jorden egentligen i grund och botten? Hur har det sett ut och kommer att se ut framöver? Här följer ett sammandrag av vad Bibeln säger: (Tryck ”Läs mer” ovan för att läsa hela artikeln.)

1. Gud skapade världen och gav fullmakt och ansvar åt mänskan att sköta om och regera på jorden och tillsammans med honom. Gud är evig och skapade också mänskan till evighetsvarelse.

2. Mänskan valde att vara olydig och ge efter för synden. Genom synden kom förstörelse, sjukdom och död in och den naturliga kontakten med Gud bröts. Sedan dess har en del mänskor valt att följa Gud, andra att följa synden.

3. Gud är kärleksfull och rättfärdig och beredde mänskorna en utväg ut ur syndadilemmat. Eftersom vi står i syndaskuld inför Gud, p.g.a. vår olydnad, bestämde Gud att skulden stryks ut genom att en oskyldig dör i den skyldiges plats, som försoning.

4. För detta lade Gud, för en tid, djuren som tillfälliga ställföreträdare för mänskorna. Därvid började mänskorna offra oskyldiga djur utan lyte inför Gud som försoning för deras synder.

5. För att det skulle bli helt klart att mänskan inte förmår själv, i sin syndafallenhet, nå upp till en syndfri standard, ingav Gud sin lag, dvs sin standard om rätt och fel i mänskornas hjärtan. Det märker vi av i form av samvetet. Därtill gav Gud också sin standard nedskriven åt det judiska folket. Den kallas allmänt för Mose lag. Genom att vara syndfri, rättfärdig genom sina egna gärningar, ges mänskan möjlighet till en evighet med Gud.

6. Gud gav mänskorna tillräckligt många årtusenden att uppnå sina standarder genom egna gärningar och egen livsvandring, men ingen klarade av det. Ingen levde syndfritt.

7. Därför steg Gud sjäv ned till jorden genom att han blev sann mänska i Jesus Kristus (Messias). Han gjorde enbart rätt och levde ett helt syndfritt liv, således uppfyllandes Guds lag.

8. Därmed kunde Jesus, som sann mänska och sann Gud, vara det fullkomliga offret för våra synder. Han var oskyldig och gav sig själv frivilligt. Hans död på Golgata kors var försoningen för våra synder. Han var rättfärdig. Därigenom behövs inga offer för synd längre.
Eftersom Jesus var samtidigt mänska, ges mänskorna möjlighet att bekänna sina synder och genom tro ta emot hans rättfärdighet i den sk. saliga byteshandeln: Jesus tar vår synd och vi får ta emot hans rättfärdighet och leva med Gud i all evighet.

9. Till detta kallas alla folk på jorden genom evangeliet, dvs det glada budskapet om syndernas förkåtelse, liv och salighet i Jesus Kristus.

10. När detta budskap har erbjudits alla folk kommer Jesus tiillbaka till jorden för att regera som kungars Kung och Herrars Herre här på jorden.

11. Tiden strax före hans återkomst betecknas av stora omvälvningar, naturkatastrofer, krig, epidemier osv. De kallas också för ”födslovåndorna” och visar att något nytt håller på att födas, dvs Guds Rike med Kristus som regent är nära att komma till jorden. När Kristus kommer tillbaka har han med sig lön för var och en för vad de gjort gott eller ont..

12. Den nya tid som kommer kallas för fridsriket eller tusenårsriket då synden binds för tusen år och världen återgår till det paradisliknande tillstånd den skapades till i begynnelsen. I slutet av de tusen åren kommer en kort tid då synden åter släpps lös och mänskorna får en sista chans att gå sin egen väg och välja bort Gud.

13. När denna korta tid är över kommer den slutliga domen, inför den stora vita tronen, då var och en ska stå inför Gud, Domaren, och få sin slutliga dom: Evigt liv med Gud eller evig dom utan honom. Också döden kommer en gång för alla att förintas.

14. Till slut skapar Gud allting nytt. Nya himlar och en ny jord. Det gamla är förgånget och det nya har kommit. Då ska Gud bo mitt ibland sitt folk. Ingen synd, ingen död, ingen plåga ja inget mörker, inte ens natt kommer att finnas.

I sin kärlek har Gud gett oss mänskor rätten att ta emot honom eller välja bort honom. Gud erbjuder sin frälsning (räddning) från synd och död åt var och en. Den är gratis av nåd. Jesus har betalat fullt pris genom sitt blod för oss alla och berett en plats i evigheten åt var och en som tar emot den. Låt oss ta vara på den tid vi har och vända oss till Gud för syndernas förlåtelse och frälsning.

Skrivet av Tom - 11 maj, 2020 - 06:50