Klappa händerna när du är riktigt glad!

I en del länder och kulturer har den kristna tron fått en ganska allvarlig profil. Och visst finns det allvarliga saker och aspekter, absolut. Det är dock inte allt. Kännetecknet för kristen tro är faktiskt inte allvar, utan glädje, och speciellt frid. I Bibeln omnämns orden "glädje/glad" ca 400 gånger, "frid" ca 200 gånger men "allvar" bara 8 gånger. Dags för oss att låta den glädje och frid (och allt det andra) som Herren har att ge, få allt större rum i oss. Det finns plats för allvar, men det borde också finnas plats för en genomträngande och smittande glädje. Visst blir man trött och upppgiven ibland och visst inverkar våra svåra erfarenheter på oss. Men en pånyttfödd kristen har alltid en framtid och ett hopp, oberoende av omständigheterna. Inget kan skilja oss från Guds kärlek, hans Ande bor i oss, det finns helande och befrielse att få, det finns förlåtelse, upprättelse, frihet, ljus, tröst, rening, gemenskap, frid som övergår allt förstånd osv i Kristus. Han är en outtömlig källa, en nära vän, en herde, en ledsagare och grunden för evigheten med Gud. Vi är aldrig ensamma, aldrig lämnade årt vårt öde, aldrig övergivna. Alltid älskade, alltid i hans händer, alltid burna av hans nåd. Om det inte är ett glädjebud så vad är då? Det finns många som ännu behöver få del av detta, vänligen sprid denna glädje och om du inte har den så finns den att få. ”Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra, klappa händerna när du är riktigt glad!” Kort sagt: ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!” (Fil. 4:4)

Tom Riska

Skrivet av Tom - 21 februari, 2020 - 06:40