Gott nytt år!

Vad önskar du dig detta år? Under den nyss passerade julen var det ett par meningar ur en känd julsång som speciellt blev kvar i sinnet: ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” och ”Giv mig ett bo med samvetsro, med glad förtröstan, hopp och tro.” När man börjar fundera efter så märker man att det som folk ofta (eller ibland) söker efter, dvs glans (berömdhet, kändisskap), guld (bättre betalt, löneförhöjning) och prakt (yttre välfärd, stor och fin egendom osv) inte alltid leder till det som själen innerst inne behöver. Som motvikt till detta stiger önskan om ”ett bo med samvetsro, med glad förtröstan, hopp och tro.” Har man det så är det en god grund att stå på oberoende av andra omständigheter. Ordspråket säger ju också att ”lagom är bäst.” Bibeln också: ”Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: ”Vem är Herren?” eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn” (Ords 30:8b-9).
Ja, vad önskar du dig detta nya år? Må vi be om visa hjärtan, ur vilka det kan stiga upp visa önskningar. I takt med dem kanske våra frågetecken också lättare rätar ut sig till utropstecken. Samtidigt behöver och tacksamheten över det goda vi fått finnas där som en ständig underton. ”Lova Herren, min själ, och förgät ej vad gott han dig gjort.” Har du redan tacksamhet, samvetsro, förtröstan, hopp och tro? Bra! Gå i så fall ut dela med dig av dem detta nya år medan dina önskningar stiger upp mot skyn.

Tom Riska

Skrivet av Tom - 4 januari, 2020 - 10:55