Gudstjänst- och bönetillfällen i September

Sö 1.9 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Tom Riska.
Lö 7.9 kl. 9:30 Gemensam bön i Pingstkyrkan.
Sö 8.9 kl. 10 Bön. Kl. 11 Söndag på Djupet. Bibelstudium med Kaj Dannbom. Tema: korset.
To 12.9 kl. 18 i Missionskyrkan. Bönemöte inför kampanjen med Sebastian Stakset 22-24.11.
Fre 13.9 kl. 11:30 Andakt på Vänstugan. Trygve Forsbäck
Lö 14.9 kl. 9:30 Gemensam bön i Metodistkyrkan
Sö 15.9 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst. Riska.
Lö 21.9 kl. 9:30 Gemensam bön i Missionskyrkan
Sö 22.9 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst.
Lö 28.9 kl. 9:30 Gemensam bön i Församlingshemmet.
Sö 29.9 kl. 16 Gemensam gudstjänst med missionsförsamlingen i Missionskyrkan.

Skrivet av Tom - 22 augusti, 2019 - 12:19