Augusti

Sö 4.8 kl kl. 14 Sommarsamling i Prästkulla hos H & B Nylund, Grännav. 80.
Avfärd med bilar från kyrkan kl. 13:30.
Fre 9.8 kl. 11:30 Andakt på Vänstugan, Torng. 4. Trygve Forsbäck
Sö 11.8 kl. 14 Sommarsamling hos T & T Forsbäck på Älgö.
Avfärd med bilar från kyrkan kl. 13. Obs tiden!
Fre 16.8 kl. 18:30 Gemensamt lovsångs- och bönemöte inför evangelisationskampanjen 22-24.11. Mötet hålls i här i metodistkyrkan.
Lö 17.8 kl. 9-18 Seminariedag kring inre helande. Se rubrik nedan!
Sö 18.8 kl 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst. Predikan av Gertrud Storsjö från Sverige.
Sö 25.8 Ingen gudstjänst

Skrivet av Tom - 4 juni, 2019 - 12:20