Söndag 31.3 kl. 11 Gudstjänst med nattvard. (kl. 10 bön.) Predikan av Kauko Laaksamo.

Andreas Forsbäck och Tom Riska medverkar. Kyrkkaffe efteråt. Välkommen!

Skrivet av Tom - 28 mars, 2019 - 20:43