Denna vecka (11-17.3)

To 14.3 kl. 18 Bön i kyrkan.
Lö 16.3 kl 9:30 Gemensam bön i Missionskyrkan.

MÖTESSERIE

Nejden får besök av evangelist Gunhild Änstgård från Sverige. Väckelsemöten och gudstjänster hålls enligt följande:

Kimito Pingstförsamling fre 15.3 kl. 18.
Ekenäs Metodistförsamling lö. 16.3 kl. 18:30
Ekenäs Metodistförsamling sö 17.3 kl. 11.
Ekenäs Missionsförsamling sö 17.3 kl. 16

Välkommen!

Skrivet av Tom - 11 mars, 2019 - 20:32