Sö 3.2 kl. 11 Gudstjänst med nattvard (Kl. 10 Bön). Predikan: Markus Weckström

Tema: Den andliga försvarsmakten. Servering efteråt. Välkommen!

Skrivet av Tom - 2 februari, 2019 - 11:00