Gott nytt år!

Här i december gick jag in i en bokaffär och noterade att kunderna önskade god jul åt affärsbiträdena efter avslutade inköp. Jag frågade konstaterande att ”Ni får väl säkert alltid jättegoda jular eftersom ni får så många önskningar om en god jul av folk hela tiden?” Svaret jag fick löd ungefär: ”Så är det nog! Det är inte alls bara ordsvammel det där med att önska god jul!” Det finns kraft i våra ord!
Jag önskar GOTT NYTT år! Må detta nya år bli både ett gott år och ett nytt år (alltså som för med sig något nytt) för dig som läser och för församlingen på denna ort!
När Jesus sände ut sina lärjungar på praktik sa han: ”När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. Om där bor en fridens man ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er.” (Luk. 10:5-6) Lägg märke till att Jesus säger er frid. Man kan bara ge sådant som man har. Om vi har frid, varför inte då förmedla den åt andra? Om addressaten då inte är mottaglig så får vi ge hans portion åt följande mänska, eftersom den frid vi önskade den förra, kommer tillbaka till oss. En del av dem som vi stöter på är mottagliga, eller som Jesus här kallar dem, ”fridens mänskor” som gärna tar emot vad Gud har i förvar åt dem. Andra är inte det. Vi får öppna våra munnar för att förmedla det vi har: frid, välsigne, stöd, råd, kunskap, frälsning osv. Må vi få möta många fridens mänskor detta år!

Gott nytt år och frid över ditt hus!

Skrivet av Tom - 31 december, 2018 - 07:59