Baltikumsatsning

Söndagen 18.11 kl. 11 har vi en speciell Baltikumsöndag. Vi tar del av glimtar ur historien och nutiden där. Vi samlar in en kollekt för Metodistkyrkans Baltiska padtorslönefond. 18.11 firar också Republiken Lettland 100 års jubileum för utropandet av sin självständighet.

Vi har inlett vänskapsband med Matra metodistförsamling i Lettland och vill stöda dem på olika sätt.

Torsdagen 29.11 kl 18 har vi julbasar i kyrkans nedre sal. Inkomsterna från den går i sin helhet till grundrenoveringen av Matra metodistförsamlings kyrka.

Skrivet av Tom - 13 november, 2018 - 20:51