Vecka 40

Torsd. 4.10 kl. 18. Bön i kyrkan.

Lö 6.10 kl 9:30 Församlingarnas gemensamma bönegrupp i metodistkyrkan.

Sö 7.10 kl. 10 Bön. Kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Tema: natur. Tom Riska. Musik: Tony Vuorinen.

UTSTÄLLNING

Vid kyrkkaffet efter gudstjänsten 7.10 kl. 12:30 öppnas Riitta Hellqvists utställning av naturfotografitavlor "Vad är då en mänska, att du tänker på henne?".
Tavlorna blir därefter i kyrkans nedre sal som inredningselement under hösten och vintern och finns till påseende i samband med evenemang i kyrkan.

Skrivet av Tom - 2 oktober, 2018 - 11:13