Början av september

Sö 2.9 Ingen gudstjänst

Lö 8.9 kl. 9:30 Församlingarnas gemensamma bönegrupp i metodistkyrkan.

Sö 9.9 kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Tom Riska. Kollekt för teologisk utbildning.

Må 10.9 kl. 9:30 Talko vid kapellet i Hangö. Avfärd från kyrkan kl. 8:45.

Skrivet av Tom - 28 augusti, 2018 - 10:53