Inspiration för Livet. Konferens i Ekenäs ungdomsgård 18-20.8

Gemensam mötesserie för alla friförsamlingar i Raseborg i Ekenäs ungdomsgård (Uncan).
Huvudtalare: Carl-Gustav Severin, Uppsala
Mötestider: Fredag kl. 19, Lördag kl. 18 och söndag kl 10:30 (Radierad gudstjänst i Yle Vega.) Skilt program för barnen parallellt.
Välkomna!

Följande gudstjänst i metodistkyrkan söndag 9.9 kl. 11.

Skrivet av Tom - 21 augusti, 2018 - 15:25