Juni

Ingen gudstjänst 10.6 p.g.a. årskonferensen i Helsingfors.

Sommarsamling 17.6 kl. 14 hos Saara och Daniel Nylund, Ingvalsbyvägen 457, Tenala. Start med bilar från kyrkan kl. 13:30. Välkommen!

Därefter verksamhetspaus fram till 5.8.

Alla tillönskas en skön sommar!

Skrivet av Tom - 4 juni, 2018 - 07:41