Tro i den yttersta tiden - om att utrusta Jesu efterföljare. Ekumenisk mötesserie med K-G Larsson (SWE) 2-3.3. Gudstjänst 4.3 kl. 11.

Mötestider, alla möten i Ekenäs Missionskyrka på Björknäsgatan 11:

2 mars, Fredag kl 19-21 Att lita på Herren Jesus Kristus och följa Honom.

3 mars, Lördag kl 10-12 Guds kraft i vardagen för den som tror.

3 mars, Lördag kl 16-18 Praktiska följder av att bli helt uppfylld av Kristus

3 mars, Lördag kl 19 Kvällsmöte med lovsång & förbön Tro i den yttersta tiden - en profetisk uppfyllelse

Därtill med K-G Larsson:

Gudstjänst i Metodistkyrkan 4.3 kl. 11 Tema: Namnet över alla andra namn
Gudstjänst i Missionskyrkan 4.3 kl. 16 Tema: Israel

Skrivet av Tom - 2 mars, 2018 - 07:00