Gudstjänst 25.2 kl. 11.

Predikan av Markus Weckström. Tema: Vänner. Olav Söderström leder sången. Kyrkkaffe. Välkommen!

Obs! Följande veckoslut 2-4.3 gästas Ekenäs av pastor K-G Larsson från Sverige. Möten i Missionskyrkan samt även i metodistkyrkans gudstjänst sö 4.3. Se detaljerad information på hemsidas högra kant.

Skrivet av Tom - 19 februari, 2018 - 14:44