Gemensam gudstjänst med Billnäs missionsförsamling 18.2 kl. 11 i Billnäs.

Avfärd med bilar från kyrkan kl. 10:15. Billnäs Templet finns vid korsningen av Bönehusvägen och Egnahemsallén i Karis.

Skrivet av Tom - 14 februari, 2018 - 22:06