Finland 100 år - Tacksägelse och bönegudstjänst med nattvard 3.12 kl. 11 i kyrkan

Skrivet av Tom - 2 december, 2017 - 08:32