Adress

Metodistkyrkan i Ekenäs
Sigfrid Aronigata 2
10600 Ekenäs
Email: ekenasmetodist(at)gmail.com
Telefon: 045 63 26 499

Ta kontakt

Du får gärna kontakta oss gällande böneämnen, tacksägelseämnen, adressförändringar, respons eller annat.

Pastor
Nils-Gustav Sahlin (deltid, fr.o.m. 01.09.2020)
Email: nils-gustav.sahlin(at)metodistkyrkan.fi
Telefon: som ovan

Kassör
Helena Nylund
Email: helena(at)ccon.fi

Medlemsregisterhantering

Information om hur församlingens medlemsregister hanteras finns till påseende på anslagstavlan i kyrkan i Ekenäs. Kontaktperson för registret är den till orten utnämnde pastorn, om inte annat meddelas. Kontaktuppgift ovan.

Kontouppgifter

Församlingens bankkonto:
IBAN FI45 4170 0010 0356 46

Fastighetens renoveringsbehov:
IBAN FI67 4170 0010 0356 38

Vi tar tacksamt emot gåvor för vår verksamhet eller fastighetens renoveringsbehov.

Samfundet, Finlands svenska metodistkyrka, uppbär årligen en administrationsavgift på 30€ per medlem (15€ för arbetslösa och studerande) av lokalförsamlingarna. Medlemmar kan frivilligt betala in denna avgift för egen del för att avbelasta församlingens ekonomi. Använd i så fall referensnummer 330. Tack för ditt gåva!

.