Gudstjänst

Församlingen håller gudstjänster i Ekenäs söndagar i regel kl. 11. På sommaren kan vi ha kvällsgudstjänster eller sommarsamlingar på andra ställen.
Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar och umgås kring en kopp kaffe.
I kyrkan i Ekenäs finns också en barnhörna, där barnen får leka under gudstjänsterna.

(Tider och datum för kommande gudstjänster kan ses i kalendern på höger sida)

Cellgrupper

Vid sidan om gudstjänsten är cellgrupperna en viktig del i församlingens verksamhet. En cellgrupp är en grupp av människor som samlas en gång i veckan för att umgås och dela livet med varandra. En vanlig cellkväll består av bön, undervisning/samtal, gemenskap och servering. Ta gärna kontakt om du vill komma med i en cellgrupp!

Bön och lovsång

I en församlings och en kristen människas liv är bön a och o.

Lördagar 9.30 har vi gemensam bön med de övriga församlingarna i Ekenäs. Tillsammans med andra församlingar i Raseborg ordnas också bön- och lovsångskvällar några gånger per år.