Gudstjänst

Församlingen håller gudstjänster i Ekenäs söndagar i regel kl. 11. På sommaren kan vi ha kvällsgudstjänster eller sommarsamlingar på andra ställen.
Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar och umgås kring en kopp kaffe.
I kyrkan i Ekenäs finns också en barnhörna, där barnen får leka under gudstjänsterna.

(Tider och datum för kommande gudstjänster kan ses i kalendern på höger sida)

Cellgrupper

Vid sidan om gudstjänsten är cellgrupperna en viktig del i församlingens verksamhet. En cellgrupp är en grupp av människor som samlas en gång i veckan för att umgås och dela livet med varandra. En vanlig cellkväll består av bön, undervisning/samtal, gemenskap och servering. Ta gärna kontakt om du vill komma med i en cellgrupp!

Bön och lovsång

I en församlings och en kristen människas liv är bön a och o.

Lördagar 9.30 har vi gemensam bön med de övriga församlingarna i Ekenäs. Tillsammans med andra församlingar i Raseborg ordnas också bön- och lovsångskvällar några gånger per år.

Stöd

Församlingen stöder de missions- och biståndsformer som Finlands svenska Metodistkyrka kanaliserar till bl.a. Zimbabwe, Kambodja, Kenya och Baltikum. mer om detta kan läsas på metodistkyrkan.fi

På lokalplanet stöder vi Matbanken och Vänstugan i Ekenäs.

Därtill har vi nyligen skaffat oss en vänförsamling i Lettland. Den heter Mātra och finns i staden Grobiņa, nära hamnstaden Liepāja. Där stöder vi speciellt det stora kyrkorenoveringsprojekt de har på gång. Mer om det kan du läsa på engelska här:
https://gogetfunding.com/restoration-of-matras-umc-in-latvia/